Gegevensbescherming

Gegevensbeschermingsverklaring

De bescherming van uw gegevens geniet de hoogste prioriteit. Daarom zijn wij er wettelijk toe verplicht, u in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring uitgebreid te informeren over de tijdens het bezoek aan de website verwerkte gegevens en over het gebruik van de gegevens.

De gegevensbescherming als bedoeld in de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Duitse Wet inzake Gegevensbescherming omvat persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens als bedoeld in art. 4 AVG gaat het om alle informatie die op een geïdentificeerde resp. een identificeerbare natuurlijke persoon betrekking hebben. Bij die informatie betreft het bijvoorbeeld e-mailadressen, telefoonnummers, IP-adressen, correspondentieadressen of inhoudsgegevens, als u bijvoorbeeld op deze website gegevens in een contact- of afsprakenformulier invoert.

Verantwoordelijke

PUR/R Mülheim

Schulstraße 11
D-45468 Mülheim an der Ruhr

Tel.: +49 (0) 208/94067900
Fax: +49 (0) 208/94067915


Email: muelheim@pur-r.com

Colofon

 

Functionaris voor de gegevensbescherming

U bereikt onze functionaris voor de gegevensbescherming via volgende contactgegevens:

QMeasy

Hans-Joachim Grünig
Barthestr. 37
D-18356 Barth
Telefoon: +49 (0) 38231-774448
Telefax: +49 (0) 38231- 774449
E-mail: info@qm-easy.de

Omvang, doel en duur van de gegevensverwerking

Op onze website worden volgende gegevens verzameld en opgeslagen:

 • referentiegegevens, zoals bv. namen en adressen
 • contactgegevens, zoals bv. telefoonnummers en e-mailadressen
 • gebruiksgegevens, zoals bv. toegangstijden, opgeroepen pagina’s
 • metagegevens, zoals bv. browsertype, IP-adres, besturingssysteem
 • inhoudsgegevens, zoals bv. de door u ingevoerde tekst

De gegevens worden verzameld voor volgende doeleinden:

 • (technische) beschikbaarstelling van de website
 • veiligheidsmaatregelen ter bescherming van het aanbod
 • communicatie met gebruikers
 • reikwijdtemeting ter verbetering van het aanbod

In het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring dient u over de rechtsgrondslagen en over de omvang van de verwerking van uw gegevens te worden geïnformeerd. De term ‘verwerking’ is hierbij in de zin van art. 4 nr. 2 AVG bedoeld, m.a.w. elk geautomatiseerd proces in verband met bv. de verzameling, opslag of het gebruik van de persoonsgegevens.

Om deze website te bezoeken, zijn slechts weinig persoonsgegevens noodzakelijk. Voor zover u gebruik maakt van de uitgebreide functies van deze website, zoals bijvoorbeeld het contact- of afsprakenformulier, ontvangen wij in het kader van uw invoer de door u ingevoerde gegevens.

Voor zover de doelstelling van de opslag wegvalt of een wettelijke opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens in overeenstemming met de voorschriften van art. 17 en 18 AVG gewist of qua verwerking beperkt resp. geblokkeerd.

Gelieve in acht te nemen dat de wettelijke richtlijnen in Duitsland als bedoeld in art. 6 lid 1 letter c AVG eisen dat bepaalde gegevens worden bewaard. Dat betekent een bewaartermijn van 10 jaar conform § 147 lid 1 AO (Duitse Belastingwet) voor fiscaal relevante documenten en een bewaartermijn van 6 jaar voor commercieel-rechtelijk relevante documenten conform § 257 lid 1, lid 4 HGB (Duits Wetboek van Koophandel).

Hosting

Gelieve in acht te nemen dat wij voor de beschikbaarstelling van de website een technische dienstenleverancier hebben die de infrastructuur onderhoudt (hostingdienstenleverancier). Deze biedt ons de eigenlijke computerhardware aan.

Deze verwerkt de hoger vermelde gegevens met het gerechtvaardigde belang deze website überhaupt ter beschikking te kunnen stellen en deze veilig vorm te geven en dit conform art. 6 lid 1 letter f AVG in combinatie met art. 28 AVG.

Gebruik van de logfiles en IP
Bij het bezoek aan deze website wordt uw IP-adres verwerkt. In principe heeft elk apparaat dat op het internet is aangesloten een dergelijk adres om bereikbaar te zijn. Pas door die adressering kunnen gegevens doelgericht worden verzonden en ontvangen. Om van deze website gebruik te kunnen maken, zijn voor de gegevensoverdracht zodoende het adres van deze website (van de server) en uw eigen IP-adres nodig.

Alleen als de server ook uw IP-adres kent, kunnen de gegevens doelgericht aan u worden verzonden. Daarom wordt uw IP-adres door de server verwerkt en in een logfile opgeslagen. De wettelijke basis daarvoor is art. 6 lid 1 letter f AVG. Want zonder de gebruikmaking van het IP-adres zouden wij u de service van deze website niet kunnen bieden. Verder kunnen wij zodoende de functionaliteit en veiligheid van ons systeem blijven garanderen.

Goneo-webstatistiek

Uw IP-adres wordt door de serverdienstenleverancier voor een periode van 3 maanden opgeslagen. Zo kan de serverdienstenleverancier voor een betere beveiliging zorgen en aanvallen beter documenteren, zoals bijvoorbeeld zogenaamde distributed-denial-of-serviceaanvallen (DDoS).

De bezoekgegevens worden ook voor een webstatistiek gebruikt. Daardoor kunnen wij bv. zien hoe vaak een pagina werd opgeroepen, hoe vaak een pagina niet werd gevonden en hoe vaak er op een bepaalde subpagina beroep werd gedaan. Daarbij wordt uw IP-adres niet met de oproep gekoppeld.

Verder worden voor een vlotte vormgeving van de website nog het tijdstip, de datum, de browserversie en de pagina, via welke u op ons aanbod gekomen bent, opgeslagen.
Gedetailleerdere informatie over de gebruiksduur van de verwerkte gegevens kunt u bovenaan nalezen.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is art. 6 lid 1 letter f AVG. Ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking van deze gegevens ligt in de verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van onze website. De verzamelde gegevens helpen ons om het aanbod van onze website aanhoudend voor u te verbeteren en voor alle besturingssystemen foutloos aan te bieden.

Google Analytics

Op onze website maken wij gebruik van de analysedienst ‘Google Analytics’ van de firma Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS). Daarvoor maakt Google gebruik van een cookie. Dat produceert informatie over het gebruiksgedrag op onze website. De gegevens worden daarvoor aan de server van Google in de VS overgedragen en daar verwerkt en opgeslagen. Google is echter gecertificeerd conform de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daardoor dat het Europese gegevensbeschermingsniveau in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google gebruikt de in het kader van deze opdracht verkregen gegevens om een analyse van de gebruikmaking van ons aanbod te maken, waarbij er ook pseudonieme gebruiksprofielen worden opgemaakt. Google Analytics wordt in het kader van dit aanbod alleen met geanonimiseerd IP-adres gebruikt. Daarbij verkort Google nog binnen de EU resp. in de EER-landen het IP-adres. Alleen in bepaalde gevallen gebeurt dit pas op servers in de VS. De bij ons verzamelde gegevens worden niet verbonden met nog andere gegevens van de firma Google. Zoals hierboven geschetst, kunt u de opslag van de cookie over het algemeen in de instellingen van uw browser tegengaan.

Google zelf biedt op  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de een Plug-In voor diverse browsers aan, waarmee de registratie van de gegevens kan worden verhinderd.

Bijkomende informatie over het gebruik van de gegevens door Google en over uw rechten krijgt u op https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de, https://adssettings.google.de/authenticated en https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de.

U kunt de registratie van uw gegevens door Google Analytics verhinderen door op onderstaande link te klikken. Er wordt een Opt-Out-cookie ingesteld dat de registratie van de gegevens bij toekomstige bezoeken verhindert: Google Analytics deactiveren..

Cookies

Op deze website maken wij gebruik van cookies om een aantal functies te kunnen aanbieden.
Cookies zijn kleine tekstdocumenten die lokaal op uw computer worden opgeslagen om u bijvoorbeeld te kunnen herkennen en zodoende bv. de invoer in formulieren te vergemakkelijken.

Welke cookies er precies worden gebruikt, kunt u eenvoudig via uw browserinstellingen vaststellen door naar de instellingen voor de cookies te gaat. De exacte menubenaming is van de door u gebruikte browser afhankelijk.

U kunt de opslag van cookies in uw browser helemaal deactiveren. Gelieve in acht te neen dat sommige functies van de website daardoor eventueel in negatieve zin kunnen worden beïnvloed.

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van de gebruikte cookies is art. 6 lid 1 letter f AVG. Ze zijn technisch noodzakelijk om de gegevens binnen de sessie aan u af te leveren en zijn bijgevolg voor de werking van de website noodzakelijk. Ze dienen ook voor een verbeterd gebruik van ons aanbod.
Op deze website maken wij gebruik van zogenaamde sessiecookies. Ze slaan een sessie-ID op, waarmee de individuele (aan)vragen van uw computer aan de server van de individuele sessie kunnen worden toegewezen om u te herkennen. De levensduur van deze cookies is van tevoren beperkt. Ze worden gewist wanneer u de zitting beëindigt resp. wanneer u de browser sluit.
Verder kunnen wij van persistente cookies gebruik maken. Die worden bij het verlaten van de browser niet gewist, maar blijven permanent op de computer. Daarmee kan bv. de l

oginstatus worden getoetst bij een pagina waar u zich kunt aanmelden. Derden (bv. Facebook) kunnen van persistente cookies (dan Third-Party-Cookie) voor marketing- en reikwijdtemetingdoeleinden gebruik maken.

Plug-Ins

Op onze website maken wij gebruik van plug-ins en diensten van derden. Daarom ontvangen de derden ook uw IP-adres. Dat is, zoals hierboven beschreven, technisch noodzakelijk om uw computer te ‘adresseren’ en de gegevens aan u te kunnen afleveren. Derden kunnen verder via de geïntegreerde plug-ins nog andere bezoekgegevens voor statistische – en marketingdoeleinden verwerken. In het bijzonder de hoger vermelde gebruiks- en metagegevens kunnen hierbij betrokken zijn.

Google Maps

Op onze website maken wij gebruik van het aanbod van Google Maps (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (VS)), om met behulp van de interactieve kaart onze vestiging exact kenbaar te maken en om u te helpen ons te vinden.

Door het gebruik van het kaartfragment en door het bezoek aan deze website krijgt Google de informatie dat u de functie van deze subpagina van ons aanbod hebt opgeroepen. In het bijzonder worden de hoger vermelde gebruiks- en metagegevens aan Google overgemaakt. Dat gebeurt ook als u geen gebruikersaccount hebt bij Google, waarmee u bent geregistreerd om u de dienst ter beschikking te stellen. Als u bij Google met uw account bent ingelogd, worden de oproepgegevens ook aan het gebruikersaccount toegewezen.

Google slaat uw gegevens als gebruiksprofiel op en analyseert ze met het oog op marktonderzoek, reclame en een gebruiksvriendelijke vormgeving van de eigen website. Voor dit proces staat een Opt-Out op https://adssettings.google.com/authenticated ter beschikking.

Bijkomende gegevens over het gebruik van gegevens krijgt u direct bij de aanbieder Google. Daar vindt u ook de afzonderlijke gegevensbeschermingsverklaring met uw rechten en instellingen ter bescherming van uw privacy. U vindt ze via de link ‘Gebruiksvoorwaarden’ in de plug-in of via https://policies.google.com/privacy?hl=nl.
Google verwerkt uw gegevens eventueel ook in de VS, maar is gecertificeerd conform de Privacy Shield-overeenkomst en garandeert daardoor dat het Europese gegevensbeschermingsniveau in acht wordt genomen (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Basis voor het gebruik is art. 6 lid 1 letter AVG om een goede bereikbaarheid en klantvriendelijke bruikbaarheid van ons aanbod te garanderen.

Adobe TypeKit

Wij integreren op onze website de lettertypes van de firma Adobe. Dat betekent dat u bij het laden van de website ook contact met servers van de firma Adobe maakt om de webfonts in het geheugen van uw browser te laden en om de correcte weergave van onze website te garanderen. Aanbieder is Adobe Systems Ireland Limited (Adobe Ireland). Voor zover Adobe de gegevens met het oog op verwerking aan de firma Adobe Inc. (Adobe U.S.) overdraagt, garandeert Adobe in het kader van de Privacy Shield-overeenkomst het Europese gegevensbeschermingsniveau (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNo9AAG).

In het kader van de beschikbaarstelling van de lettertypes voor uw browser laat Adobe geen cookies achter. De door Adobe gebruikte informatie kunnen uw IP, uw besturingssysteem en uw browserversie omvatten.

De exacte gegevensbeschermingsbepalingen met betrekking tot het gebruik van Adobe Fonts vindt u op https://www.adobe.com/nl/privacy/policies/adobe-fonts.html. De gegevensbeschermingsbepalingen van Adobe vindt u op https://www.adobe.com/nl/privacy/policy.html.
Basis voor het gebruik is art. 6 lid 1 letter f AVG om een constante bruikbaarheid te garanderen en een gebruiksvriendelijke website te kunnen creëren.

Uw rechten als betrokkene

Recht op informatie

U hebt conform art. 15 AVG het recht om informatie te eisen of betreffende gegevens worden verwerkt en voor welk doeleinde dat gebeurt. Evenzeer hebt u het recht een kopie van de persoonsgegevens die het voorwerp van de verwerking uitmaken, ter beschikking gesteld te krijgen.

Recht op correctie

Conform art. 16 AVG hebt u het recht de correctie van uw gegevens of de passende completering van onvolledige gegevens te eisen.

Beperking en schrapping
Conform art. 17 AVG hebt u het recht op onmiddellijke schrapping van uw betrokken gegevens, voor zover één van de volgende redenen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn voor de doelstellingen, waarvoor ze werden verzameld of op een andere manier verwerkt, niet meer noodzakelijk;
 • de betrokken persoon herroept zijn/haar toestemming, waarop de verwerking conform art. 6 lid 1 letter a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG was gebaseerd en er is geen andere wettelijke basis voor de verwerking;
 • de betrokken persoon maakt conform art. 21 lid 1 AVG bezwaar tegen de verwerking en er zijn geen prioritaire gegronde redenen voor de verwerking of de betrokken persoon maakt conform art. 21 lid 2 AVG bezwaar tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens werden onrechtmatig verwerkt;
 • de schrapping van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de nakoming van een wettelijke verplichting volgens het Unierecht of het recht van de lidstaten dat van toepassing is de verantwoordelijke;
 • de persoonsgegevens werden met betrekking tot aangeboden diensten van de informatiemaatschappij conform art. 8 lid 1 AVG verzameld.

Conform art. 18 AVG hebt u het recht de beperking van de verwerking te eisen indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • de juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokken persoon betwist en dat voor een duur die het voor de verantwoordelijke mogelijk maakt, de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 • de verwerking is onrechtmatig en de betrokken persoon weigert de schrapping van de persoonsgegevens en eist in plaats daarvan dat het gebruik van de persoonsgegevens wordt beperkt;
 • de verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens met het oog op de verwerking niet langer nodig, maar de betrokken persoon heeft ze nodig om rechten op te eisen, uit te oefenen of te verdedigen of
 • de betrokken persoon heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking conform art. 21 lid 1 AVG zolang nog niet vaststaat of de gegronde redenen van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

Recht op onderrichting

Hebt u het recht op correctie, schrapping of beperking van de verwerking tegenover de verantwoordelijke opgeëist, dan is die laatste verplicht alle ontvangers, van wie u betreffende persoonsgegevens kenbaar werden meegedeeld, de correctie of schrapping van de gegevens of beperking van de verwerking mee te delen, tenzij dat onmogelijk blijkt te zijn of tenzij dat met buitenproportionele inspanningen gepaard gaat. Tegenover de verantwoordelijke hebt u het recht over die ontvangers te worden geïnformeerd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht uw persoonsgegevens die u ons ter beschikking hebt gesteld, in een gestructureerd, gebruikelijk en door een machine leesbaar formaat te ontvangen. Bovendien hebt u het recht die gegevens over te maken aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering vanwege de verantwoordelijke, aan wie de persoonsgegevens beschikbaar werden gesteld, voor zover

 • de verwerking op een toestemming conform art. 6 lid 1 letter. a AVG of art. 9 lid 2 letter a AVG of op een contract conform art. 6 lid 1 letter b AVG berust en
 • de verwerking met behulp van een geautomatiseerd proces plaatsvindt.

Recht van bezwaar

U hebt het recht om door redenen die uit uw specifieke situatie voortvloeien, te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens die op grond van art. 6 lid 1 letter e of f AVG plaatsvindt; dat geldt ook voor een op deze bepalingen gebaseerde profilering. De voorwaarden in dit verband worden geregeld in art. 21 AVG.

Recht op herroeping van de toestemmingsverklaring

U hebt het recht uw toestemmingsverklaring over het recht op gegevensbescherming te allen tijde te herroepen, art. 7 lid 3 AVG. Door de herroeping van de toestemming blijft de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot op het moment van herroeping plaatsgevonden verwerking onverminderd van kracht.

Recht op niet-geautomatiseerde beslissing in een specifiek geval

In het kader van onze website en de door ons aangeboden dienstverlening doen wij afstand van een automatisch besluitvormingsproces of een profilering.

Recht op klacht bij toezichthoudende autoriteit

Conform art. 77 AVG hebt u te allen tijde het recht, een klacht bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in te dienen.

Overmaking in derde landen

Uw gegevens worden alleen, indien dit dient om onze (pre)contractuele plichten na te komen als u daarmee hebt ingestemd, op grond van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen in derde landen verwerkt. Derde landen zijn daarbij alle landen buiten de EU resp. buiten de Europese Economische Ruimte (EER). De verwerking vindt alleen plaats conform art. 44 e.v. AVG op basis van de garantie dat het gegevensbeschermingsniveau met het Europese niveau overeenstemt, bijvoorbeeld voor de VS in het kader van de zogenaamde ‘Privacy Shield’-overeenkomst of in het kader van officieel erkende, contractuele verplichtingen, de zogenaamde ‘modelcontractbepalingen’.

Verwerking van ordergegevens

Voor zover wij in het kader van de verwerking van uw gegevens op een derde beroep doen en uw gegevens overmaken of kenbaar maken, gebeurt dat slechts op grond van een wettelijke rechtvaardigingsgrond indien u daarmee hebt ingestemd, als wij wettelijk daartoe verplicht zijn of indien wij dat op grond van een gerechtvaardigd belang doen (zoals bv. bij de host van deze server). Dat gebeurt slechts op grond van een ‘orderverwerkingsovereenkomst’ en met inachtneming van art. 28 AVG.